Selecteer een pagina

Observeren. Delen. Analyseren.

Optimaliseer je teamwerk.

De landbouwtransitie versnellen.

Landfiles model voor het bekijken van gegevens op tablets en publicaties op mobiele telefoons

Boerengroepen

Coöperaties en handelaars

Coöperaties en handelaren

Toeleveranciers en keten

Toeleveranciers en de voedingsindustrie

Lokale overheden en verenigingen

Milieuadviesbureaus

Technische instituten en onderzoeksinstellingen

Wij staan aan uw zijde voor een gezamenlijke duurzame transitie

Follow-up van interventies

Boeren moeten hun praktijken kunnen traceren op elk perceel. Met het boerderijboek bieden we een eenvoudige tool om je ingrepen en waarnemingen in slechts een paar klikken te documenteren. U kan andere spelers uitnodigen om je boerderij te monitoren.

Coördinatie van tests en veldonderzoeken

Landbouw is een sector die voortdurend in beweging is. Boeren worden onderzoekers. Om de effectiviteit van je proeven te vergroten, kun je met onze applicatie je veldproeven bundelen en je resultaten en waarnemingen vergelijken.

Begeleiden van vooruitgangsgroepen

Kennis van effectieve oplossingen is niet langer voldoende: winstgevendheid en aanpassing aan klimaatverandering hangen af van een snellere verspreiding van innovatieve praktijken. Onze applicatie is de ideale manier om je werkgroepen te begeleiden.

Monitoring van je areaal :
ziekten, plagen, onkruid, biodiversiteit

Gewasbeschermingsnormen worden steeds strenger en preventieve behandelingen ondermijnen de winstgevendheid. Met monitoring in uw regio kunt u sneller reageren en nauwkeuriger zijn

Focus op functionaliteiten

Landfiles, een app beschikbaar op web en mobiel. Landfiles werkt zonder netwerk en zonder reclame.
Uw gegevens worden in alle veiligheid verzameld.

Notitieboek voor de boerderij

Registreer uw technische referenties

Publiceren en delen

Wissel je ervaringen uit in je groep

Samenvatting perceel

Bekijk je geschiedenis en prestaties in één oogopslag

Formulieren maken

Ontwikkel uw eigen gepersonaliseerde controlevragenlijsten

Observatieprogramma's

Gezamenlijke monitoring van het gebied opzetten

Begeleiding van groepen

Kennis ontsluiten, nieuwsbrieven samenstellen, webinars organiseren…

Kaarten aanmaken

Maak interactieve kaarten aan met eenvoudige indicatoren

Groepsrapporten

Dashboards maken om je resultaten te visualiseren

Interoperabiliteit

Landfiles verbinden en synchroniseren met je tools

Gegevensextractie

Exporteer je gegevens naar een tabel voor onafhankelijke analyse

Geautomatiseerde controles

Valideer de naleving van uw kwaliteitscriteria zonder handmatige tussenkomst

Opvolging

Structureer je officiële procedures direct in de applicatie

De toepassing downloaden

 

Zij getuigen over hun gebruik van Landfiles

Testen van nieuwe technische werkwijzes

“We kunnen synthetiseren, we kunnen gegevens verzamelen, we kunnen technische ondersteuning bieden
en het is buitengewoon. Er zijn geen grenzen.” Jérôme, coördinator groenbedekkers GIEE Champagne

Océalia-logo

Bewaking van ziekten, plagen en onkruid

“Het aanpassingsvermogen van de tool en de flexibiliteit om aan onze persoonlijke behoeften te voldoen
om onze technische observaties te observeren en te delen” François, agronoom bij Ocealia

Technische flitsen aanmaken

“Verder gaan met geolocatie, het volgen van de evolutie van een perceel,
het analyseren van de ingevoerde gegevens en het beheren van opmerkingen. Ik maak veel gebruik van observatieprogramma’s.
Anthony, afdeling Landbouwkunde, UAPL

Eiwit autonomie

Gewasprestaties beheren

“Alle waarnemingen worden samengevoegd tot publicaties, dashboards, observatieprogramma’s en kaarten” “Met Landfiles kun je waarnemingen doen in het veld en praktijken delen binnen een groep. Het kan ook worden gebruikt voor digitale begeleiding: je kunt publicaties becommentariëren en interactief opmerkingen maken binnen een groep.
Stéphane Cadoux, landbouwkundige bij Terres Inovia

oscar logo

Verkrijg technische referenties over nieuwe variëteiten

“Landfiles heeft ons in staat gesteld om heel snel een functionele groep te creëren, met
de mogelijkheid om de applicatie aan te passen aan onze behoeften, zonder een nieuwe tool te hoeven ontwikkelen. We wilden een participatieve aanpak lanceren om de recente toepassing van resistente wijnstokrassen te monitoren. We waardeerden de responsieve ondersteuning, het advies over het runnen van de groep en de professionaliteit van het Landfiles team.” Xavier, hoofd van het OSCAR project bij IFV

Logo agr'eau

De invloed van een coating op opkomst bestuderen

“Het platform Landfiles geeft onze benadering van lokale ontwikkeling een nieuwe dimensie,
door het delen van ervaringen tussen boeren en de ontsluiting van kennis uit veldproeven te vergemakkelijken. “Anaïs, Agr’eau-coördinator bij de Franse Agroforestry Vereniging

Een tool aangepast aan alle spelers

uit de agrarische wereld

(En ook: Canada, USA, Brazilië)

Geregistreerd

Gegevens verzameld in 2022

Landen

Gedeelde formulieren

Groepen